Debiteurenadministratie

De debiteurenadministratie is bij sommige ondernemingen een sterk onderschat aspect van de bedrijfsvoering. Er wordt weinig tijd in gestoken, met als gevolg dat de administratie niet up-to-date is. Het gevolg is dat er een toenemend aantal onbetaalde facturen blijft liggen. Doordat daar te weinig aandacht aan wordt besteed kan het een negatief effect hebben op de bedrijfsresultaten. CBMK kan op diverse manieren helpen om de debiteurenadministratie op orde te krijgen. Uiteraard door de hele administratie over te nemen, maar er zijn ook trajecten mogelijk waarbij CBMK een adviserende rol heeft bij het herstructureren van het debiteurenbeheer.

Uitbesteden, maar wel grip houden

Bedrijven die de debiteurenadministratie in handen geven van CBMK hoeven niet bang te zijn dat ze alle controle kwijtraken. Het eerste dat wordt gedaan is een inventarisatie maken van de situatie bij de debiteuren. Vervolgens wordt gekeken hoe het bedrijf omgaat met incasso’s. Dat leidt tot een gesprek, waarin gezamenlijk wordt bepaald welke wijzigingen in de debiteurenadministratie plaats moeten vinden. Daarbij moet worden gedacht aan de afspraken met debiteuren en de wijze waarop betalingen worden gemonitord. Tenslotte wordt een procedure vastgesteld om vorderingen op een correcte wijze te incasseren.

Debiteurenadministratie

Samenwerking

Voor ondernemingen, die het een te grote stap vinden om de debiteurenadministratie volledig uit te besteden, zijn er ook samenwerkingsverbanden mogelijk. In dat geval wordt er met CBMK samengewerkt op basis van advies. Daarbij kan worden gedacht aan het bekijken van de offertes, het beleid ten aanzien van de debiteuren, momenten waarop facturen worden verstuurd, etc. Door heldere afspraken met de klanten te maken kan de financiële positie van de onderneming aanzienlijk worden verbeterd. CBMK biedt ook software pakketten aan, waarmee ondernemingen zelfstandig hun debiteurenadministratie kunnen doen. Het voordeel daarvan is, dat het debiteurenbeheer op deze manier wel op een beter niveau komt te staan.