We hebben een probleem. De meeste mensen weten waarschijnlijk wel dat er veel leerlingen zijn die een onderwijsachterstand zijn opgelopen door de corona pandemie. Normaal gesproken zou je bijv achterstanden allereerst proberen meer les aan te bieden in de hoop dat dit de achterstanden doet verdwijnen. Helaas is dat nu geen mogelijkheid, de docenten zijn namelijk helemaal gesloopt Door de drukte en de chaos van het dan weer wel en dan weer niet fysiek les geven of denk bijvoorbeeld aan het werken met halve klassen. Dit heeft er voor gezorgd dat de docenten simpelweg niet in staat zijn om meer les te geven dan voorheen. Andere manieren hoe je zo’n onderwijsachterstand aan zou kunnen pakken staan beschreven in Menukaart NPO

Misschien wel dé oplossing

Op deze menukaart staan verschillende manieren om het probleem aan te pakken. Neem bijvorbeeld de manier van https://www.stichting-leerkracht.nl/. Zij zijn namelijk gespecialiseerd in de zogeheten verbetercultuur. Zo’n verbetercultuur houdt simpelweg in dat je continu bezig bent met het verbeteren van het onderwijs. In plaats van dat een select groepje mensen met een hogere functie en een paar vertegenwoordigers van de leerlingen en docenten, doet nu iedereen mee aan het verbeteren. Iedere dag kan je bijvoorbeeld kort kijken wat er beter kan en dat wordt dan samen met de klas uitgevoerd. 

Waarin je verbeteringen merkt

De voordelen hiervan zijn allereerst dat het werkplezier omhoog gaat. Als je continu aan kan geven wat je wel en niet fijn vindt, dan kan hier ook continu rekening mee worden gehouden. Het volgende voordeel is dat er een grotere leerwinst wordt behaald. Er is namelijk gebleken dat de best presterende scholen het meeste gebruik maakten van zo’n verbetercultuur. Tot slot is er nog gebleken dat de verbetercultuur leidt tot meer effectiviteit bij het inzetten van andere interventies. Dit is gebleken uit een onderzoek van Nationaal Regieorgaan Onderzoek. In dit onderzoek werd deze vorm van de verbetercultuur dan ook nog eens specifiek benadrukt.