vog aanvraag

Wanneer je solliciteert naar een functie waarin betrouwbaarheid en discretie belangrijke factoren zijn, dan is de kans groot dat de werkgever jou wil screenen. Met screenen wordt hierbij bedoeld dat je betrouwbaarheid zal worden bestudeerd. Dit wordt gedaan door jou een VOG aanvraag te laten indienen. De afkorting VOG heet voluit Verklaring Omtrent het Gedrag. In feite zou je zo’n VOG dus kunnen zien als een bewijs van goed gedrag. Als je eenmaal zo’n aanvraag hebt gedaan, dan zal het overheidsorgaan Justis binnen vier weken je aanvraag beoordelen. Dit doet men op basis van je strafblad. Als er dus aantekeningen op je strafblad staan, dan is het zeker geen uitgemaakte zaak dat je je VOG krijgt. De volgende alinea verschaft je meer duidelijkheid in deze verder onzekere situatie.

vog aanvraag

Strafblad? Dan gaat de beoordelaar deze aspecten bekijken

Als je een VOG aanvraagt terwijl je een of meerdere delicten op je strafblad hebt, dan zal de beoordelaar van Justis de volgende aspecten bekijken om tot een oordeel te komen:

  • Het aantal delicten dat je hebt gepleegd. Uiteraard geldt hierbij hoe minder, hoe beter.
  • De zwaarte van het delict of de delicten. Je hebt meer kans op een VOG als je delicten relatief niet zwaar waren.
  • Wanneer het (laatste) delict plaatsvond. Over het algemeen geldt dat hoe langer het geleden is, hoe meer kans je hebt om een VOG te krijgen. Normaal gesproken geldt hierbij trouwens een terugkijktermijn van vier jaar. Dit betekent dat Justis maar vier jaar in de geschiedenis van je strafblad mag graven. Wel zijn er uitzonderingen op deze regel, waardoor er sprake kan zijn van een kortere of juist langere terugkijktermijn.
  • De vraag of een door jou gepleegd delict relevant is voor de functie die je nu wilt gaan vervullen.
  • Het aanwezig zijn van een eventueel maatschappelijk bezwaar tegen het toekennen van een VOG of juist een maatschappelijk belang om je een VOG te geven.